Igraj rugby


ZAKAJ IGRATI RUGBY?

Kot pri vseh kolektivnih športnih igrah tudi rugby razvija posameznikovo kolektivno zavest. Zaradi svoje posebnosti verjetno še bolj kot drugje. Pozitivno vpliva na socializacijo, vpliva na razvoj motoričnih sposobnosti (hitrost, koordinacijo, moč, vzdržljivost) in na posameznikovo samozavest.

Posamezniki zelo različnih sposobnosti in telesnih tipov lahko v igri najdejo svoje mesto in se skozi množico tipičnih igralnih situacij in glede na svoje mesto v igri stalno samopotrjujejo in dosežejo veliko zadovoljstvo v čisto specifičnih mini »dvobojih« z nasprotnikom.

Ne glede na končni izid igralec doživi zadovoljstvo, če je boljši ali enako dober kot nasprotnik na istem igralnem mestu.

VZTRAJNOST – EKIPNI DUH  – SPOŠTOVANJE – ZABAVA – DISCIPLINA

Vedno pravimo: v rugbyju lahko prav vsak najde svoje mesto! “A sport for all shapes and sizes”.

Otrokom ponuja nekaj novega – novo športno znanje in izkušnje! Otroke vedno zanimajo nove stvari, pri rugbyju pa ima še posebno vrednost fizični kontakt in neposredno merjenje moči, kar otroke vedno pritegne. Poleg tega pravila igre in izobraženost trenerjev preprečujeta nekontrolirane “pretepe”.

Značilno je druženje – igralcev in gledalcev – brez anomalij! Pomembni sta disciplina in samokontrola – pravila igre zahtevajo sodelovanje vseh igralcev, v rugbyju ni »zvezd« v takem smislu kot pri drugih športih, saj dober posameznik v slabem moštvu ne pomeni nič. Nujno je sodelovanje in podrejanje kolektivu.

V Olimpiji imamo več sekcij; mladince, člane in članice.